Algemene Ledenvergadering 25 november 2019 20.00 uur

Maandag 25 november is om 20.00 uur de najaarsvergadering in 'Baan 11' in het clubhuis. Het is belangrijk dat jij erbij bent!

Op de agenda staan namelijk een aantal belangrijke punten zoals:

  • Begroting 2020 en prognose realisatie 2019
  • Contributie 2020
  • Statuten- en naamswijziging

Vooral voor dit laatste onderwerp is het van belang dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. Maandag 18 november worden de nieuwe (door de KNLTB goedgekeurde) statuten toegelicht en is gelegenheid om vragen te stellen. Dit is van 20.00 tot 21.00 uur. Graag aanmelden voor deze sessie op bestuur@mltcready.nl
Mocht je vragen hebben maar maandag 18 november niet kunnen komen, stel je vragen dan uiterlijk 23 november per mail op: voorzitter@mltcready.nl.
Deze vragen worden dan in de ALV beantwoord.

Ingelogde leden kunnen de volgende documenten downloaden:

  • agenda
  • cijfers
  • concept statuten Ready Maastricht
Bestuursnieuws overzicht