Extra ALV 17 december 2019 - stemmen nieuwe statuten

Jij bent toch zeker geinteresseerd in de nieuwe statuten en dus de toekomst van onze club? Kom dan 17/12 om 21.00 uur stemmen in de extra ALV!

In de ALV van 25 november stonden nieuwe statuten op de agenda. Deze zijn vooraf gepubliceerd en op 18 november was een infoavond aangekondigd om vragen te stellen. Helaas heeft daar niemand gebruik van gemaakt en heeft maar één persoon vooraf schriftelijk vragen ingediend. 

De huidige statuten schrijven voor dat over nieuwe statuten door twee derde van de stemgerechtigde leden gestemd moeten worden. Een werkgroep heeft hier samen met het bestuur tijd in geinvesteerd en het gaat om de toekomst van onze club. Jammer dat door zo'n lage opkomst is bij de ALV op 25 november weer een ALV uitgeschreven moet worden.

Dinsdag 17 december om 21.00 uur (aansluitend aan balletje doorslaan) is jullie kans om te laten zien dat onze club je aan het hart gaat, dus kom stemmen!

In het artikel verslagen ALV's vind je het verslag van 25 november en de presentatie. In het artikel ALV 25 november 2019 vind je de concept statuten waar we over gaan stemmen. Wel even inloggen.

 

 

Bestuursnieuws overzicht