Meerjaren KNLTB-pas

Sinds 2019 is de KNLTB-pas geschikt voor meer jaren. De pas die onze leden in 2019 ontvangen hebben is ook in 2020 geldig. Gooi deze dus niet weg, je krijgt geen nieuwe pas!

Leden die geen lid meer zijn in 2020 worden verzocht de KNLTB-pas voor 1 januari 2020 in te leveren en te deponeren in de brievenbus in het halletje van het clubhuis, naast het afhangbord.

Nieuws overzicht