Voorjaarscompetitie jeugd 2020

 
Ieder jeugdlid dat bij Ready traint, wordt ingedeeld voor de voorjaarscompetitie tenzij uiterlijk 1 december aan Susan doorgegeven is dat je echt niet mee wilt/kunt doen. 
 
 
 
Meer informatie over de Voorjaarscompetitie vind je in de bijgevoegde nieuwsbrief. Lees deze goed door, want er verandert nogal wat komend jaar. 
 
 

Downloads:

Jeugdnieuws Overzicht