Introductie door leden

Introduceren van potentiële leden voor tennis en/of padel is een goede manier om nieuwe leden te werven.

In 2019 zijn de padelbanen aangelegd en is afgesproken dat we een paar maanden 'uitproberen' wat het doet. Onze leden hebben enthousiast vriend en vijand uitgenodigd om een (of meerdere keren) gratis te komen padellen en/of tennissen. Vanaf 2020 is het introductiereglement dat op onze website staat weer van kracht en we verzoeken alle leden om zich hieraan te houden. Uiteraard hopen we dat de gasten die uitgenodigd zijn lid willen worden als het oefenpotje bevallen is. Dus blijf dat vooral stimuleren!

Wanneer is introduceren mogelijk?
Tijdens de openingsuren van het tennispark tot maximaal 18.00 uur.

Wie kan introduceren?
Alleen wanneer je lid bent van de MLTC Ready of de MSTV Stennis kun je iemand introduceren. De voorwaarde daarvoor is dat je wel beschikt over een geldige KNLTB pas van Ready of Stennis.

Een geldige speelpas moet ten allen tijde getoond kunnen worden door het introducerende lid.

Kosten voor introductie
€  5,00 per persoon PER DAGDEEL voor zowel junioren als senioren 

NB Jeugdleden die in gezinsverband willen tennissen betalen maximaal € 15,00 per dagdeel (bijvoorbeeld een jeugdlid dat met beide (groot)ouders (niet-leden) wil tennissen).

Dit zijn vaste tarieven, ongeacht het moment waarop je met spelen begint. Het ochtendblok loopt van 10:00 – 14:00 uur; het middagblok van 14:00 – 18:00 uur.

Controle introductieregeling
Door het bestuur zijn personen aangewezen die toezicht houden op naleving van dit introductiereglement.

Bij niet naleving van het reglement volgen sancties; bij de 1e keer van overtreding zal € 20,00 extra in rekening worden gebracht. De 2e keer is het introducerende lid gedurende 1 maand niet speelgerechtigd.

Welke baan kan voor introductie worden gebruikt?
Je kunt elke vrije baan gebruiken om met je introducé te tennissen.  Wel raden we je aan om vooraf het afhangbord te raadplegen in verband met geplande activiteiten. Geplande activiteiten gaan altijd voor.

Baangarantie
Aangezien het reserveren van een baan bij introductie via het afhangbord niet mogelijk is, kan het zijn dat de baan waarop gespeeld wordt met een introducé(e) afgestaan moet worden aan een lid dat via het afhangbord de baan heeft gereserveerd. In dit geval zal er door het introducerende lid en introducé(e) gewacht moeten worden op een eerstvolgende vrije baan. Overdag komt dit niet of nauwelijks voor. Terugbetaling van het introductiegeld is niet mogelijk!

PROCEDURE INTRODUCEREN

voor aanvang van spelen op envelop invullen:

  • naam introducerend lid met knltb nummer/ parkkaartnummer;
  • datum en tijdstip van introductie;
  • aantal geïntroduceerde personen;
  • betaald bedrag;
  • stop de envelop in de daarvoor bestemde brievenbus in de hal van het clubhuis.

 

Bestuursnieuws overzicht