MLTC Ready is nu Ready Maastricht

Nieuwe naam, nieuw logo, aangepaste website en nieuwe mailadressen!

Met de komst van Padel treden we een nieuw tijdperk binnen. Niet langer bieden we alleen tennis aan, maar met Padel we openen de deuren naar nieuwe sportactiviteiten die onze vereniging in de komende jaren nog aantrekkelijker moet maken. En om deze beweging kracht bij te zetten nemen we ook afscheid van onze oude, vertrouwde naam. De 'Maastrichtse Lawn Tennis Club Ready' maakt plaats voor Ready Maastricht.

Onder deze naam en met een nieuw logo gaan we vanaf 1 januari 2020 de komende decennia in. Geheel zoals het hoort is de naam Ready Maastricht als onderdeel van de nieuwe statuten in januari formeel notarieel vastgelegd en ook aan de KNLTB medegedeeld. Met al deze stappen voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan onze roemrijke historie. Stappen die ons helpen om ook in de komende jaren een attractieve sportvereniging te blijven waar leden, niet leden en iedereen die ons een warm hart toedraagt met plezier zullen vertoeven. 

Ook de website is omgezet naar de nieuwe domeinnaam www.readymaastricht.nl en voorzien van het nieuwe logo en kleur. 

Het bestuur en de commissies hebben ook nieuwe mailadressen gekregen. Deze zijn overal vervangen op de website en staan hieronder op een rijtje.

Orgaan    Mailadres    Personen achter het mailadres
Bestuur    bestuur@readymaastricht.nl Alle bestuursleden in een keer mailen
Voorzitter    voorzitter@readymaastricht.nl Roel Olivers
Penningmeester    penningmeester@readymaastricht.nl Myriam Esseling
Secretaris    secretaris@readymaastricht.nl    Ankie Jacobs
Bestuurslid    bestuurslid1@readymaastricht.nl    Ton van der Bruggen
Ledenadministratie    leden@readymaastricht.nl    Ankie Jacobs
Activiteitencommissie    activiteiten@readymaastricht.nl    Esther van der Zande, Desiree Penders, Vincent de Jong
Technische commissie    competitie@readymaastricht.nl    Jan Landstra
Jeugdcommissie    jeugd@readymaastricht.nl    Leontine de Vlieger
Parkbeheer    parkbeheer@readymaastricht.nl    Hans van den Dijssel
Baan 11    baan11@readymaastricht.nl    Leon Jacobs
Padel    padel@readymaastricht.nl    Ton van der Bruggen, Anton Esseling, Leon Jacobs, Sander van der Zande
Padel Activiteiten    padel.activiteiten@readymaastricht.nl Sander van der Zande en Kees Michielsen
Toernooien    toernooi@readymaastricht.nl    Vincent de Jong, Tanja de Beurs, Ankie Jacobs

 

Bestuursnieuws overzicht