Eerste resultaten enquête

We zijn heel blij met de positieve response op de enquête. Maar liefst 136 leden, 34% van ons Ready Maastricht ledenbestand, hebben de enquête volledig ingevuld. Dit vormt een prima basis voor de verdere analyse. 

Na bijzondere periode met zeer nare ervaringen en vervelende maatregelen vanwege Corona kijken we ook terug op een periode van explosieve ledengroei. Het gecombineerde ledenaantal van Ready Maastricht en Stennis is in het afgelopen jaar gestegen met 40%, van 520 naar ongeveer 720 leden!

Met deze enquête willen we een beter inzicht krijgen in de behoeften van de leden. Meer specifiek willen we met dit inzicht de mogelijkheden analyseren om door spreiding en planning zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de leden. We willen voor onze leden continuïteit bieden aan tennis en padel op niveau binnen ons mooie park, in een gezellige sfeer!

Veel leden hebben aangegeven dat ze persoonlijk een steentje willen bijdragen aan het vrijwilligerswerk binnen onze club! We zullen ze benaderen en gaan ermee aan de slag. 

In april zullen we de resultaten delen via de website en aangeven welke acties we al namen en wat we in gang zullen zetten. 

Bestuursnieuws Overzicht