Resultaten Enquëte

We ontvingen veel response op de enquête: 34% van de vaste leden. Dit tot een hoge mate van betrokkenheid bij de club en de relevantie van de enquête, het leeft! 

De reactie komt voornamelijk van actieve leden: 78 respondenten, ofwel 56 %, nam deel aan Toss. Zeer veel respondenten namen deel aan jaarlijkse toernooien, competitie en training.

Samenvatting en kort commentaar
Ondanks een zure periode met vervelende maatregelen wordt er waardering uitgesproken. Er is erkenning voor de aanpak van het afgelopen jaar door het bestuur. De huidige aanpak omtrent limiteringen van reserveringsmogelijkheden (drie keer per week prime time en maximum reserveringstijd) wordt door een meerderheid bevestigd.

Er is een hoge bereidheid tot persoonlijk inzet voor de verschillende vrijwilligerstaken.

Er zijn vele constructieve verbetersuggesties aangereikt. Dit betreft de verschillende zaken die we belangrijk vinden voor onze club. Naast de baanreserveringen gaat dit o.a. ook over activiteiten, de sociale aspecten, de parkfaciliteiten enzovoorts. Dit toont betrokkenheid die we graag willen oppakken. 

De waardering van “vrij spelen” is duidelijk hoger dan de waardering voor training en toss, die ongeveer gelijk  uitkomen. Tegelijkertijd wordt er (als reactie op andere vragen) geadviseerd om nieuwe leden te begeleiden en is er een hoge deelname aan toss en training. 

En nu?
Natuurlijk gaan we aan de slag met deze inbreng van de leden. 

Baanplanning wordt in lijn gebracht met de uitslag van de enquête. Dit betekent onder andere dat 
er tijdens piektijden normaalgesproken ten minste drie banen beschikbaar zijn voor individuele reserveringen. Vincent de Jong en het bestuur  leiden dit in goede banen.

Het bestuur vormt vier teams “werkateliers” die de resultaten verder analyseren en voorstellen zullen doen voor invoering opvolging en verbetering.

Het gaat om de onderwerpen:

  • Activiteiten
  • Park en faciliteiten
  • Bar / kantine
  • Communicatie over de enquête en de vervolgacties hierop

Naast het bovenstaande zal het bestuur contact opnemen met de leden die aangaven te willen helpen met bestuurstaken.

De resultaten van de enquête
De volledige resultaten (uiteraard zonder de persoonsgegevens en individuele scores) zijn te downloaden voor ingelogde leden.

Bestuursnieuws Overzicht