Online reserveren (niet meer wachten tot na middernacht)

AllUnited heeft het mogelijk gemaakt dat leden niet meer tot na middernacht hoeven te wachten om online (via website of clubapp) een baan te kunnen reserveren. Vanaf 4 juli is deze functionaliteit geactiveerd. 

Voorbeeld hoe deze nieuwe functionaliteit werkt in de praktijk:

  • Ready Maastricht kiest voor de nieuwe web reserveren instelling 72 uur vooruit (3 dagen)
  • Het is nu woensdag 11:00 uur, leden kunnen dan online een baan reserveren tot zaterdag 11:00 uur
  • Wil een lid toch later reserveren dan is dit niet mogelijk. Er wordt dan de tekst 'Niet beschikbaar' getoond.
Bestuursnieuws Overzicht