Bestuur stopt collectief per 1 juli 2022

Gezocht: Vier nieuwe bestuursleden om samen met Guido Barendregt (bestuurslid Horeca) onze club nieuw elan te brengen.

Als bestuurslid van Ready Maastricht oefen je invloed uit op wat in jouw vereniging gebeurt en werk je nauw samen met het bestuur van Stichting Beheer Tennispark Geusselt (SBTG). Omdat de club er financieel uitstekend voor staat, is deze samenwerking de komende tijd zeer uitdagend en interessant, want we gaan de banen vervangen en de natte gedeelten van het clubhuis verbouwen.

Je krijgt als vrijwillig bestuurslid geen financiële vergoeding, hooguit een jaarlijks etentje en credits van je voorgangers omdat die weten wat het inhoudt. Dus je wordt bestuurslid omdat je hart voor de club hebt, je het leuk vindt, je ideeën hebt voor verandering/verbetering en idealiter, omdat je de club van bestuursleden leuk vindt om mee samen te werken.

Een goed model is vijf bestuursleden met daarbij goed gevulde commissies die zelfstandig functioneren, met eigen budget en begroting. Dan is besturen, echt besturen en zijn de inspanningen verdeeld, waardoor het voor iedereen behapbaar blijft. Wij (Roel, Myriam, Ankie en Ton) hebben de afgelopen jaren ook uitvoerend werk erbij moeten doen, waardoor het onevenredig veel energie heeft gekost, naast onze reguliere banen. Daarnaast doen wij het al 12, 8, 6 en 4 jaar. Tijd voor een frisse wind dus.

Onze club staat als een huis met ruim 475 leden (exclusief ruim 300 Stennis-leden) en met hulp van vele vrijwilligers, ook voor extra projecten, wordt een hoop werk verzet. Nu is het echter de beurt aan andere leden. In de bijlage vind je de vacatures voor 4 bestuursfuncties, de beschrijving van de 5e bestuursfunctie (ingevuld) en de beschrijving en vacatures van de verschillende commissies.

Meld je vóór 1 april, zodat we tijd hebben voor de overdracht, want zoals aangekondigd op de ALV op 24 februari jl., stoppen wij (Roel, Myriam, Ankie en Ton) collectief op 1 juli.

Eind april/begin mei wordt een extra ALV uitgeschreven om te stemmen over de offertes voor de vervanging van de banen en de renovatie van het Clubhuis. Dan worden ook de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.

We rekenen op jullie en zien je aanmelding met belangstelling tegemoet! 

Sportieve groet,
Roel Olivers, Myriam Esseling, Ankie Jacobs en Ton van der Bruggen 
Bestuur@ReadyMaastricht.nl

 

Downloads:

Bestuursnieuws Overzicht