Extra ALV 6 juli 2022 - kiezen en benoemen nieuw bestuur

We zijn blij te melden dat zich leden gemeld hebben die samen met Guido Barendregt (bestuurslid horeca) een nieuw bestuur willen gaan vormen. Op woensdag 6 juli om 20.00 uur willen we hen aan de ALV voordragen en benoemen. Tevens worden dan competitie teams gehuldigd die kampioen geworden zijn. Meerdere redenen voor een klein feestje, dus kom en proost mee.

Bestuursleden worden gekozen en benoemd voor de algemene vergadering. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursleden worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. De volgende leden hebben zich aangemeld voor een bestuursfunctie inclusief een voorstel taakverdeling:  

Functie    Naam
Voorzitter    Arlette Lambi
Vice-voorzitter    Tom van den Berg
Penningmeester    Vacature
Secretaris    Vincent de Jong
Bestuurslid Horeca    Guido Barendregt (op 11 april geïnstalleerd)
Bestuurslid Algemeen    Maria Lemmens

Voor de opvolging van Myriam Esseling hebben we helaas nog niemand gevonden. Een bestuur zonder penningmeester is niet mogelijk en Myriam gaat echt stoppen per 1 juli. Dus heb jij een financiële achtergrond of affiniteit met het financiële stuk en lijkt het je leuk om samen te werken met Arlette, Tom, Vincent, Guido en Maria, meld je dan vóór 1 juli op bestuur@readymaastricht.nl.

Als penningmeester

 • stuur je de financiële commissie aan;
 • ben je verantwoordelijk voor de boekhouding;
 • maak je jaarlijks een begroting en stuur je gedurende het jaar bij, indien nodig;
 • rapporteer je de jaarcijfers aan de leden in de jaarlijkse ALV;
 • zorg je voor inning van de contributie via automatische incasso, in januari de bulk en daarna maandelijks van later instromende nieuwe leden;
 • zorg je voor facturering en inning van baanhuur, introducés, sponsor gelden en clinics;
 • betaal je facturen en declaraties;
 • ben je beheerder van AllUnited voor het financiële stuk.

Vele handen maken licht werk. Vooral de penningmeester heeft taken die best verdeeld kunnen worden onder meerdere vrijwilligers. Vandaar dat we de financiële commissie in het leven geroepen hebben. Deze commissie heeft al twee leden en kan er meer gebruiken. Heb je interesse en denk je een of meerdere taken van deze commissie structureel voor jouw rekening te kunnen nemen, meld je dan op penningmeester@readymaastricht.nl

Mogelijke taken financiële commissie:

 • controle op de bankrekening (ingevuld door Tom Slangen)
 • debiteurenbeheer met oa. innen van introducé gelden (ingevuld door Nicolette Rieff)
 • innen van de contributiegelden 
 • verkoopfacturatie 
 • crediteurenadministratie
 • maandelijks verwerken van de bankmutaties in de boekhouding
 • periodiek afsluiten en controleren/corrigeren van balansposten
 • periodiek rapporteren aan het bestuur
 • jaarlijkse afsluiting inclusief het maken van jaarcijfers voor de ALV
 • maken van een jaarlijkse begroting voor het nieuwe jaar

We rekenen op jullie bijdrage en zien jullie graag 6 juli om 20.00 uur in de bar!

Bestuursnieuws Overzicht