Extra ALV - Maandag 14 november 20:00

For English see below
Vanwege het toenemend aantal padelspelers en de krapte op de banen hebben wij als bestuur besloten te willen investeren in een 3e padelbaan.
Omdat dit een investering betreft hebben we toestemming nodig van de ALV.
Daarnaast willen wij graag Sander van der Zande voordragen als nieuw bestuurslid met de portefeuille Padel.
Tenslotte wordt een voorstel gedaan voor de indexatie van de contributie voor 2023. 

De agenda ziet als volgt uit:

1. Opening
2. Voorstel nieuw bestuurslid
3. Derde Padelbaan
   a. Presentatie voorstel
   b. Verzoek tot instemming door de ALV
4. Indexatie contributie
   a. Presentatie voorstel
   b. Verzoek tot instemming door de ALV

Hopelijk tot de 14e! 

English
Due to the increasing number of padel players and the scarcity of courts, we have decided that we want to invest in a 3rd padel court.
Because this is a big investment, we need permission from the ALV (the members).
Secondly, we would like to nominate Sander van der Zande as a new board member with the portfolio Padel.
Finally, a proposal is made for the indexation of the contribution for 2023. 

The agenda this evening is as follows:

1. Opening
2. Proposal new board member
3. Third Padel court
   a. Presentation proposal
   
b. Request for approval by the ALV
4. Indexation of contribution
   
a. Presentation proposal
   
b. Request for approval by the ALV

We hope seeing you on the 14th of November! 

Bestuursnieuws Overzicht