Beƫindiging lidmaatschap

Het jaar 2022 loopt alweer langzaam ten einde. Ook in het nieuwe jaar staan we niet stil. Het clubhuis wordt vernieuwd en we krijgen een 3e padelbaan. Daarnaast worden er ook weer 2 gezellige officiële KNLTB toernooien georganiseerd.

Hebben we je hiermee niet kunnen overtuigen om lid te blijven? Je kunt je lidmaatschap nog opzeggen t/m 8 december aanstaande. We hebben deze termijn verlengd om je tegemoet te komen, aangezien het lidmaatschap officieel voor 1 december beëindigd had moeten worden.

English
The year 2022 is slowly coming to an end. In the new year some exciting changes will come. The clubhouse will be renovated and we will get a 3rd padel court. There will also be 2 official KNLTB tournaments.

Didn't we convince you to stay a member? You can still cancel your membership until December 8. We have extended this deadline to accommodate you, as your membership should have officially been ended before December 1st.

Bestuursnieuws Overzicht