Verbouwing clubhuis is begonnen!

Het is zo ver: op 16 januari gaat de schop in de grond. Meteen in de eerste week wordt alles in ons clubhuis, buiten de kantine, gestript.
In het eerste kwartaal van vorig jaar hebben we met de leden van Ready en Stennis de wensen opgesteld en uiteindelijk in april 2022 besloten over de renovatie. 

De hoofdpunten zijn:

ü  De binnenkant wordt, met uitzondering van de kantine, volledig vernieuwd:
modern, fijn, mooi, duurzaam, hygiënisch, veilig. 

ü  Vergroting van de keuken incl. opslag door uitbouw: ongeveer 15m2.

ü  Toiletruimten worden rechtstreeks vanuit de entree toegankelijk.

ü  Opslagruimte voor de bar (hok 11) en algemene voorraden/materialen wordt vergroot.
Geen opslag meer in de kleedruimten.

ü  De kleedkamers en douches worden vernieuwd en aangepast aan de standaarden van deze tijd, waaronder meer privacy.

ü  De schuifpui en kozijnen/deuren bij de entree worden vernieuwd (Maratec!)

Aannemer                          : Home Service Limburg, expert in renovatie.
Bouwcoördinator            : Léon Jacobs
Bouwcommissie               : Peter van der Gaauw, Léon Jacobs, Anton Esseling

Bij de voordeur van ons clubhuis kun je de plattegrond van de nieuwe situatie zien.

Tijdens de verbouwing gaat de sport gewoon door maar is het clubhuis volledig afgesloten. Dat is natuurlijk ongemakkelijk maar ook onvermijdelijk, o.a. vanwege veiligheid. Tijdens de verbouwing zullen we 1 of 2 mobiele wc’s plaatsen. Douchen op het park zit er even niet in. Gelukkig hebben we 2 mooie terrassen met overkapping waar je even kunt uitrusten, nagenieten van de sport etc.

Chiel Verheij en Hans van den Dijssel verrichten met een groepje leden ondersteuning voor de verbouwing.
à Wil je een handje helpen? Heel graag! Meldt je bij Chiel of Hans. Je kunt ook een mail sturen aan
     parkbeheer@readymaastricht.nl

Rond eind maart, net voor de aanvang van het nieuwe seizoen, openen we de deuren van ons vernieuwde clubhuis!

English:

The time has come: on January 16 the renovation will start.. Right in the first week, everything in our clubhouse, except for the bar, will be stripped. In the first quarter of last year, we drew up the requirements with the members of Ready and Stennis and finally decided on the renovation in April 2022. 

The main points are:
- The interior, with the exception of the bar, will be completely renovated: modern, fine, beautiful, durable, hygienic, safe;
- Enlargement of the kitchen incl. storage by extension: about 15m2;
- Toilets will be directly accessible from the entrance;
- Storage space for the bar (loft 11) and general supplies/materials will be enlarged, so no more storage in the locker rooms;
- The locker rooms and showers will be renovated and brought up to today's standards, including more privacy.
- The sliding doors and frames/doors at the entrance will be renewed (Maratec!).

Contractor : Home Service Limburg, expert in renovation.
Building coordinator : Léon Jacobs
Building committee : Peter van der Gaauw, Léon Jacobs, Anton Esseling

At the front door of our clubhouse you can see the floor plan of the new situation.

During the renovation, sports will continue as usual but the clubhouse will be completely closed. This is of course inconvenient but also unavoidable, among other things because of safety reasons. During the renovation we will place 1 or 2 mobile toilets. Showering at the park is out of the question. Fortunately we have 2 beautiful terraces with roofing where you can take a rest, recover from the sport etc.

Chiel Verheij and Hans van den Dijssel with a group of members are providing support for the renovation.
Would you like to lend a hand? I would love to! Please let Chiel or Hans know. You can also send an e-mail to parkbeheer@readymaastricht.nl

Around the end of March, just before the start of the new season, we will open the doors of our renewed clubhouse!

Downloads:

Barnieuws Overzicht