Penningmeester en leden financiële commissie gezocht!

We zijn nog steeds dringend opzoek naar een penningmeester en leden die willen deelnemen in de financiële commissie. Door het werk te verdelen kunnen we het werk van de penningmeester verlichten. Heb je een financiële achtergrond en wil je helpen de club financieel gezond te houden,  laat het ons weten! Hieronder meer informatie over de verschillende taken.

Als penningmeester:
- stuur je de financiële commissie aan;
- ben je verantwoordelijk voor de boekhouding;
- rapporteer je periodiek aan het bestuur;
- draag je zorg voor de jaarlijkse financiële afsluiting inclusief het maken van jaarcijfers voor de ALV en toelichten hiervan;
- maak je jaarlijks een begroting en stuur je gedurende het jaar bij, indien nodig;
- betaal je de inkoopfacturen en declaraties;
- ben je beheerder voor het financiële gedeelte in AllUnited.

De financiële commissie ondersteunt de penningmeester met onder andere:
- Debiteurenbeheer (o.a. innen van contributie);
- Factureren en innen van baanhuur, sponsors, clinics;
- Crediteurenadministratie.

Heb je affiniteit met het financiële stuk en wil je een afgebakende taak op je nemen? Geef dit aan door een berichtje te sturen naar penningmeester@readymaastricht.nl 

Heb jij financiële kennis, maar geen interesse in bovenstaande? Dan komen wij toch graag met jou in contact! Wij zouden graag met jou sparren over hoe financiële zaken aangepakt kunnen worden en hierover advies inwinnen. Interesse? Stuur een bericht naar het hierboven genoemde e-mailadres en wij nemen contact met je op!

English:
We are still urgently looking for a treasurer and members who want to participate in the finance committee. By dividing the work we can make the treasurer's job easier. If you have a financial background and want to help keeping the club financially healthy, let us know! Below is more information on the various duties.

As treasurer:
- you direct the finance committee;
- you are responsible for the accounting;
- You will report periodically to the board;
- you take care of the yearly financial closing including preparing and explaining the annual figures for the ALV;
- you make an annual budget and make adjustments during the year, if necessary;
- you pay the purchase invoices and declarations;
- you are administrator for the financial part in AllUnited.

The finance committee supports the treasurer with such things as:
- Debtor management (including collecting fees);
- Invoicing and collecting rentals, sponsors, clinics;
- Accounts payable.

Do you have an affinity for the financial piece and want to take on a defined task? Please let us know by sending a message to penningmeester@readymaastricht.nl. 

Do you have financial knowledge but no interest in the above? Then we would still like to get in touch with you! We would love to spar with you about how financial matters can be handled and seek your advice. Interested? Send a message to the above e-mail address and we will contact you!

 

Bestuursnieuws Overzicht