Nieuwe datum! Ready2Go - Save the date!

 

Reserveer zondag 26 maart (nieuwe datum!) alvast in je agenda! Deze datum zal Ready2Go plaatsvinden (en onder klein voorbehoud) ook de opening van de vernieuwde kantine en het clubhuis! De jeugd start om 11:00 en de volwassenen om 14:00.

 

 

Precieze informatie volgt nog, maar we maken er weer een sportieve en gezellige dag van! Ook winterleden zijn van harte welkom. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijke (marijke.terpstra@kpnmail.nl).

 

English

Please reserve Sunday, March 26 in your calendar! This date Ready2Go will take place (and with reservation) also the opening of the renovated canteen and clubhouse! The youth will start at 11:00 and the adults at 14:00.

Exact information will follow, but we will make it a sporty and fun day! Winter members are also welcome. For more information please contact Marijke (marijke.terpstra@kpnmail.nl).

 

Activiteitennieuws Overzicht