Nieuwe penningmeester!

Op de ALV van 15 mei 2023 is Joyce Lups benoemd tot penningmeester van Ready Maastricht.
Wij wensen Joyce veel succes in deze rol.

At the members meeting of May 15th, Joyce Lups is appointed treasurer of Ready Maastricht.
We wish Joyce the best of luck in this role.

Bestuursnieuws Overzicht