Special Student Rates!

Om onze vereniging te promoten bij studenten, is er een speciaal studententarief voor komend studiejaar.
As a promotion of our club for students, we have a temporary offer for them.

Om beter aan te sluiten bij het studiejaar is het nu mogelijk voor studenten om een abonnement af te sluiten voor 1 studiejaar.
Dit abonnement loopt van september 2023 t/m augustus 2024.
Ter promotie geldt er een éénmalig actietarief van € 120.
Om hiervan gebruik te maken moet de aanmelding vóór 15 september binnen zijn.
Stuur hierbij ook een kopie van jouw collegekaart mee.

To better match the academic year, it is now possible for students to take out a subscription for 1 academic year.
The subscription runs from September 2023 to August 2024.
As a promotion, there is a one-off promotional rate of €120.
To take advantage of this, the subscription must be received by 15 September.
Also send a copy of your college card with this.

Downloads:

Bestuursnieuws Overzicht