Baanbezetting Ready Open

Tijdens het Ready Open toernooi van zondag 13 augustus t/m zondag 20 augustus is er een beperkte mogelijkheid tot vrijspelen.

During the Ready Open tournament from Sunday 13 August to Sunday 20 August, there will be a limited opportunity for free play.

Er zijn veel aanmeldingen voor het Ready Open Tennis en Padel toernooi.
Vanaf zondag 13 augustus kunnen er wedstrijden gepland worden op de banen.
Maandag t/m vrijdag zullen alle tennis- en padelbanen gereserveerd zijn vanaf 17:00 voor het toernooi.
In het weekend van 19 en 20 augustus zijn de banen bezet van 09:00 tot 18:00.

Wil je toch vrijspelen? Vraag aan de toernooileiding of er banen vrij zijn!


There are many registrations for the Ready Open Tennis and Padel tournament.
From Sunday 13 August, matches can be scheduled on the courts.
Monday to Friday, all tennis and padel courts will be reserved from 17:00 for the tournament.
In the weekend of 19 and 20 August, courts will be occupied from 09:00 to 18:00.

Do you still want to play free? Ask the tournament management if any courts are free! 

Activiteitennieuws Overzicht