Binnenkort - Nieuwe website en clubapp!

Binnen een paar weken zal Ready Maastricht een nieuwe website hebben. De nieuwe website zal gebruiksvriendelijker zijn. Daarnaast is belangrijke informatie sneller en makkelijker te vinden. Naast de nieuwe website zal ook gebruik gemaakt gaan worden van een nieuwe app. 

Within a few weeks, Ready Maastricht will have a new website. The new website will be more user-friendly. In addition, important information will be faster and easier to find. Besides to the new website, a new app will also be used.

Momenteel maken wij gebruik van de AllUnited clubapp. Deze zal plaats maken voor de KNLTB Club app. De meeste functionaliteiten, zoals het afhangbord en het inplannen van bardiensten, blijven mogelijk via de app.

De overgang naar het nieuwe systeem zal tijdelijk gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van o.a. het afhangbord. We proberen de impact voor leden zo klein mogelijk te houden.
Zodra meer bekend is over de definitieve overgangsdatum laten wij dit weten.


We are currently using the AllUnited club app. This will make way for the KNLTB Club app. Most functionalities, such as the reservation system and scheduling bar shifts, will remain possible via the app.

The transition to the new system will temporarily affect the accessibility of the reservation system, among other things. We try to keep the impact for members as small as possible.
As soon as more is known about the final transition date, we will let you know.

Bestuursnieuws Overzicht