Nieuws over de bardiensten en een nieuw gezicht

Er is weer heel wat gebeurd de afgelopen weken. Lees voor de laatste update dit nieuwsbericht of ga naar de pagina Bar & Clubhuis waar al het nieuws onder elkaar gerangschikt staat op datum.

Op 14 januari heeft een laatste informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het exploiteren van de bar in eigen beheer.  Tijdens deze bijeenkomst hebben diverse leden hun zorgen geuit of dit alles wel haalbaar is (doet iedereen mee), of het niet teveel is (kan iedereen 12 uren investeren) en of de afkoopsom niet te hoog is (haken leden dan af). Hierover is flink gediscussieerd en er zijn suggesties gedaan over hoe we dit anders zouden kunnen organiseren.  Inmiddels zijn we een aantal weken verder en is de tijd ons te hulp geschoten. 

Vast gezicht in de bar
Om te beginnen hebben we Lerau Coenen bereid gevonden om ons in de bar te ondersteunen. Lerau is zeker voor de oudere Ready-leden geen onbekende . Hij exploiteerde de bar al van 1984 tot 1991 en heeft ook in de jaren daarna uitgebreide horeca-ervaring opgedaan. Laurent zal een flink deel van de bar-uren voor zijn rekening gaan nemen en zal leden wegwijs maken in het reilen en zeilen van het werken achter de bar. Een onverwachte meevaller dus  waar we met z’n allen van kunnen profiteren.

Bardienst blokken 
Als eerste hebben we de barbezetting  iets aangepast. Vanaf 1 maart is de bar geopend van 19:00 – 23:00 uur, te verdelen in twee blokken van twee uur. Tijdens het eerste blok (19:00 – 21:00 uur) is één persoon voldoende. Het tweede blok (21:00 – 23:00 uur) wordt altijd met tweeën gedraaid. De reden hiervoor is dat het aan het begin van de avond meestal rustiger is dan in de tweede helft. Bovendien is het aan het einde van een bardienst veiliger om het park met tweeën te verlaten dan alleen.

Aantal uren bardienst per kalenderjaar
Omdat Lerau een substantieel deel van de openingsuren voor zijn rekening neemt kunnen we de uren per seniorlid terugbrengen tot 8 uur per jaar. Dat klinkt nog steeds veel, maar hou hierbij in gedachte dat dit verdeeld kan worden over het hele jaar, want ook in de winter is de bar open op maandag t/m donderdagavond.

Drempelbedrag
Ook onder deze nieuwe omstandigheden vragen we nog steeds van al onze  seniorleden (behoudens enkele uitzonderingen) om bardiensten te draaien. Maar natuurlijk kan het zo zijn dat je geen bardienst wilt of kunt doen. Daar hebben we alle begrip voor. Echter voor de uren die jij niet wilt of kunt moeten we iemand anders inhuren. Om dat te bekostigen moeten we een drempelbedrag hanteren. Maar, nu we het aantal bar-uren omlaag brengen, willen we ook het drempelbedrag verlagen. Wil of kun je geen bardienst draaien, dan kun je dit afkopen voor een bedrag van € 35,-.
Als je dit wilt doen, vul dan het formulier op deze website in. Het bedrag zal dan via automatische incasso op je rekening worden ingehouden.

Coordinatie 
Het runnen van een bar is niet niks. Er komt veel bij kijken en vraagt veel tijd en inzet van mensen. Om dit in goede banen te leiden  heeft Leo Krapels aangeboden om als coördinator aan te treden. Leo zal (samen met Lerau) ervoor gaan zorgen dat alles zo soepel mogelijk zal gaan verlopen.  Leo: op voorhand al heel veel succes en plezier met deze mooie rol!

Bardienstplanner 
De bardienstplanner zal in de week van carnaval (februari 2016) opengesteld worden. Vanaf dat moment kun je je bardiensten gaat inplannen. Dat kan in blokken van twee uur, al dan niet aaneengesloten. Aarzel niet, en rooster je in. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus, weg is weg.

Evaluatie
We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: 2016 is voor ons allen een leerjaar. We zullen tegen zaken aanlopen die we op voorhand niet hadden kunnen bedenken en die we ter plekke moeten oplossen. Dat betekent ook dat het belangrijk is om de ervaringen die we met z’n allen de komende maanden gaan opdoen, samen moeten delen.  Om dat te bereiken zullen we in juni een algemene evaluatiebijeenkomst gaan houden. De datum is nu nog niet bekend maar zodra die is vastgesteld informeren we je via deze nieuwbrief en via de website.

Nieuws overzicht