Voordracht penningmeester tijdens ALV op 28 november

In de komende algemene ledenvergadering (28 november) zal Myriam Esseling-Janssen worden voorgedragen voor de functie van penningmeester. Kandidaten die deze functie ook ambieren kunnen zich melden bij Roel Olivers, persoonlijk of per mail op voorzitter@mltcready.nl. 

Na het vertrek van Maarten van Maanen is binnen het bestuur de post van penningmeester vacant geworden. In de voorjaarsvergadering is gemeld dat Myriam Esseling-Janssen zich voor deze post beschikbaar gesteld heeft. In de afgelopen maanden heeft zij deze rol met verve opgepakt en daar invulling aan gegeven. in de komende algemene ledenvergadering willen wij haar formeel voordragen voor deze functie tenzij anere gegadigden daar ook interesse in hebben. Indien zich geen tegenkandidaten melden wordt dit in de najaarsvergadering op 28 november a.s. bekrachtigd.

Nieuws Overzicht