Andere foto op KNLTB-pas 2018

Indien je een andere foto op je KNLTB-pas wil kun je voor 20 januari een foto (jpg, jpeg of png) mailen naar ledenadmin@mltcready.nl onder vermelding van je KNLTB-lidnummer.

De foto mag met je mobiel gemaakt zijn, alleen het gezicht moet er op staan en het bestand moet liefst minimaal 1Mb zijn.

Nieuws Overzicht