Oproep pool extra bardienst

Vind jij het leuk om bardienst te draaien en heb je geen bezwaar om je hiervoor meer dan 6 uur beschikbaar te stellen? Dan zoeken we jou voor de pool 'extra bardienst'!

Begin 2016 hebben we alle leden die geen bardienst willen/kunnen doen de mogelijkheid geboden om die af te kopen tegen een bedrag van € 35,- dat kan ook in 2017. Van leden die daar geen gebruik van maken wordt verwacht dat zij gewoon hun uren bardienst draaien.

Helaas zijn afgelopen jaar sommige mensen niet komen opdagen of hebben zich op het laatste moment afgemeld (met goede en minder goede redenen). Het gevolg was dat de bar dicht moest blijven of dat er maar één lid achter bar stond. Hoe dan ook, andere leden waren er de dupe van. Wel zijn in het afgelopen jaar de leden van de barcie ingesprongen maar ook dat lukte natuurlijk niet altijd. Dat moet dit jaar anders. 

Leden die in 2017 niet komen opdagen voor een ingeplande bardienst of die zich afmelden zonder een vervanging te regelen krijgen een factuur toegestuurd die gebaseerd is op de afkoopsom (€ 17,50 voor een bardienst van 3 uur).
Kijk, zodra je een bericht van inroostering krijgt, meteen of je op de bewuste dag/dagen beschikbaar bent. Meld een verhindering zo spoedig mogelijk.

Tevens willen we een pool inrichten met leden die het geen probleem vinden om een keer een extra bardienst te doen en die ook last minute gebeld kunnen worden hiervoor. Hiervoor wordt geen vergoeding gegeven. De opbrengst van de afkoop bardienst en no shows, wordt geïnvesteerd in de aankleding van de bar.

Nieuws Overzicht