Bardiensten tijdens najaarscompetitie nog in te vullen

Heb jij de 6 uur bardienst dit jaar nog niet ingevuld, of wil je best een extra dienst draaien, geef je dan op voor een bardienst tijdens de najaarscompetitie die van vrijdag 15 september tot en met zondag 29 oktober loopt. 

Omdat Stennis tijdens de najaarscompetitie meer teams op vrijdag heeft dan op zondag, hebben we afwijkende afspraken met Stennis gemaakt. Stennis houdt de bar open op vrijdagavond en Ready doet dan de bar op zondag. Dus ondersteun de competitieteams inclusief de jeugdteams op zondagochtend en geef je op voor een bardienst!

Nieuws Overzicht