Voordracht algemeen bestuurslid

Omdat Hans de Jong in de ALV van 9 april 2018 aftreedt heeft het bestuur leden benaderd om het bestuur aan te vullen.

Ton van der Bruggen is hierop ingegaan en hij loopt sinds november 2017 mee met het bestuur. Hij heeft zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid.

Vooruitlopend op het bestuurslidmaatschap leidt hij op verzoek van het bestuur de commissie toekomstscenario's. Deze commissie bestaat naast Ton van der Bruggen uit Anton Esseling en Antoine Jessen. Zij hebben van het bestuur de opdracht gekregen om met behulp van meerdere scenario's de toekomstmogelijkheden van MLTC Ready in beeld te brengen voor de komende 3 tot 5 jaar, in samenwerking met SBTG. Bij het opstellen van deze scenario's zullen ze ook andere leden benaderen voor advies.

Tegenkandidaten voor de functie algemeen bestuurslid kunnen zich melden per mail bij: bestuur@mltcready.nl.

In de ALV van 9 april is de kandidatuur van Ton van der Bruggen geagendeerd.

Nieuws Overzicht