Klankbordavond Toekomst scenario's dinsdag 29 mei 21.00 uur

Kom dinsdagavond om 21:00 uur (na balletje doorslaan) naar de klankbordavond en discussieer met ons mee over de toekomst van onze club.

 

Net zoals bij alle Tennisverenigingen in Nederland loopt ook bij Ready het Ledenaantal verontrustend terug. Dit heeft uiteraard effect op onze bestaanszekerheid maar ook op eventuele plannen die we bij onze vereniging hebben of nog gaan bedenken. Om die reden doen in opdracht van het Bestuur Ton van der Bruggen en Anton Esseling onderzoek naar verschillende scenario’s voor de toekomst.

Vier scenario's worden uitgewerkt, waarbij de 2e racketsport Padel in Nederland betrokken wordt. Op dit moment is het zo dat de 100e Padelbaan reeds geopend is en de volgende 100 dit jaar nog zullen volgen. Bij de KNLTB zijn vervolgens nog eens 1000 clubs in aanvraag. Dit om aan te geven dat Padel wel degelijk een belangrijke combi met Tennis gaat betekenen.

Meer informatie over de inhoud van de scenario's vind je in het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2018, wel even inloggen om dit bestand in te kunnen zien!

Om onze leden bij deze ontwikkelingen te blijven betrekken zullen we de volgende acties ondernemen:

  • Communicatie via de Nieuwsbrieven
  • Klankbordavond voor alle leden op 29 mei om 21.00 uur
  • Speciale Algemene Ledenvergadering op 10 juli waarin besluitvorming over de scenario’s plaats zal vinden.

Tussentijds vragen? Stel ze bij Anton Esseling of Ton van der Bruggen

 

Nieuws overzicht