ALV 5 juli wordt informatiebijeenkomst

De geplande extra ALV op 5 juli wordt omgezet naar een informatieavond omdat er te weinig leden naar de klankbordavond gekomen zijn om op 5 juli een gefundeerde keuze te kunnen maken over de toekomst van onze club.

Het plan is om op 5 juli meer informatie te geven over de verschillende scenario's en te toetsen bij de leden welk scenario we verder gaan uitwerken. Elk lid dat hier een bijdrage aan wil/kan leveren (wellicht vanuit eigen expertise) is van harte welkom om zich op 5 juli aan te melden voor de werkgroepen die in het leven geroepen gaan worden.

Meteen na de schoolvakantie zal dan in een speciale ALV een verder uitgewerkt plan voorliggen waarover gestemd gaat worden.

Dus kom vooral naar de infoavond op 5 juli, 20.30 uur in het clubhuis.

Nieuws overzicht