Samenwerking met TC de Burght

In een aantal gesprekken hebben de besturen van TC De Burght en MLTC Ready verkend hoe beide clubs elkaar kunnen versterken om daarmee de tennissport in Maastricht-Oost te stimuleren.

Afgesproken is om met enige regelmaat gezamenlijke activiteiten te organiseren op de volgende gebieden:

1.      Uitwisseling van kennis op bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld op het gebied van de nieuwe privacywetgeving;

2.      Samen optrekken richting Gemeente Maastricht en KNLTB;

3.      Instellen van een vertrouwenspersoon;

4.      Clinic(s) organiseren;

5.      Gebruik maken van elkaars banen mocht dat nodig zijn tijdens toernooien of competities;

6.      Uitwisselingstoernooien voor diverse leeftijdscategorieën zoals:

·     deelname van Ready-leden aan een Saturday Night Fever tennisavond in de winter in de hal in Hulsberg;

·     deelname van De Burgt-leden aan het stamppottentoernooi bij Ready;

·     uitwisseling tijdens de seniorenochtend op woensdagochtend bij de Burght;

·     uitwisseling tijdens de 60+ heren-middag op dinsdagmiddag bij Ready;

7.      Samenwerking Jeugdtrainsters uitbreiden (bijvoorbeeld een uitwisseling tussen de jeugd).

Als eerste concrete activiteit biedt Ready leden van TC De Burght de mogelijkheid om in de wintermaanden bij Ready te tennissen voor het gereduceerde tarief.

Dus zie je nieuwe gezichten deze winter, daag ze uit voor een partijtje, nodig ze uit om deel te nemen aan een van onze instuiven zodat ze zich meteen thuis voelen bij Ready.

Meer informatie over de verschillende activiteiten volgt via onze website, nieuwsbrief en FaceBook.

Nieuws overzicht