Bardiensten 2019

De inschrijving voor bardiensten in 2019 is geopend voor de eerste helft van het jaar, dus schrijf snel in nu nog alle keus is!

In 2018 zijn nagenoeg alle bardiensten ingevuld ondanks dat verschillende leden de diensten (gedeeltelijk) afgekocht hebben. Met het huidig aantal leden kunnen we in 2019 handhaven dat ieder seniorlid tussen 18 en 75 jaar 6 uur bardienst per jaar moet doen. Daarnaast blijft ook dat de competitiediensten van 4 uur, 6 uur opleveren. Dus 1 competitiedienst per jaar en je hebt de 6 verplichte uren gedaan.

Nieuw in 2019 is dat één bardienst in de eerste helft van het jaar ingepland moet worden en één dienst in de tweede helft van het jaar. Dit maakt het mogelijk voor de barcommissie om mensen eerder te kunnen attenderen op inplannen of afkopen.

Voor de leden die in 2018 afgekocht hebben gaan we er vanuit dat ze in 2019 weer willen afkopen. Dit blijft jaarlijks doorlopen totdat betreffend lid per mail bij de ledenadministratie aangeeft niet te willen afkopen en in elk geval één dienst in het eerste half jaar heeft ingepland. Het bedrag voor afkoop blijft 35 euro per jaar en 17,50 euro voor een half jaar (lid vanaf 1 juli). 

Heb je nog niet eerder afgekocht en wil je dit in 2019 doen, klik dan hier.

In 2019 werken we met weekcoördinatoren. Wie de weekcoördinator is zie je op de website als je ingelogd bent en wil inschrijven voor een dienst. Er hangt ook een overzicht op het deurtje bij de kassa. De weekcoördinator kun je bellen bij vragen en calamiteiten voorafgaand of tijdens de dienst. Zij zijn telefonisch bereikbaar voor bijvoorbeeld afmelding door ziekte en weten alles van de apparatuur, het sluiten enz.

We kunnen nog weekcoördinatoren gebruiken! Bij interesse mail Leon Jacobs of bel hem op 06-51559603. De diensten voor de weekcoördinatoren worden niet meegeteld als bardienst.

Heb je een bardienst ingepland, maar komt deze bij nader inzien toch niet goed uit, dan kun je deze weer vrijgeven. Zie voor meer informatie hier. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor deze dienst totdat deze door iemand anders is overgenomen. Veiliger is om iemand te vragen om te ruilen. 

Laten we er met z'n allen weer een gezellig seizoen van maken op de baan, op het terras en in de bar!

Barnieuws overzicht