Beleid Alcohol & Roken

Alcohol en roken

Op het Tennispark Geusselt is het toegestaan te roken, maar in het clubhuis geldt een algeheel rookverbod. Alcoholgebruik is binnen acceptabel niveau toegestaan voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Verder hanteert Ready Maastricht de volgende richtlijnen inzake het nuttigen van alcohol, roken en drugs door bestuursleden, leden en bezoekers van ons park.

  • Leden van Ready Maastricht houden zich aan de wet. Ready Maastricht kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet verboden. Ready Maastricht accepteert daarom geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs op ons tennispark.
  • Ready Maastricht is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt.
  • Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk tijdens bijeenkomsten met (alle) bestuursleden door leden van 18 jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens competitie, toernooien, een feestavond o.i.d.
  • Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinkt minimaal één bestuurslid niet als men in functie is. Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt uitgevoerd, is aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken.