Beleidsplan MLTC Ready 2015

In mei 2015 is in samenwerking met een aantal leden een visiedocument opgesteld voor MLTC Ready waarin een beeld wordt geschetst van de ontwikkelingen binnen Ready voor de periode 2015-2020.

Klik op onderstaande link om dit document te downloaden.

Downloads: