Contributie 2023

De contributie wordt jaarlijks met de dan geldende prijsindex verhoogd, tenzij anders besloten wordt in de ALV.
Voor de bepaling van de hoogte van de contributie geldt de leeftijd op 1 januari van dat jaar. 

Met dit lidmaatschap kun je tennissen en padellen. Er zijn geen aparte lidmaatschappen. De volgende contributies gelden in 2023.

 

Contributie senioren  2023 vanaf 1 juli 2023
Seniorlid (21 jaar en ouder) € 190,00 € 108,00 en dan korting na rato
Seniorlid (18 t/m 20 jaar) € 150,00 € 88,00 en dan korting na rato
Gezinslidmaatschap € 484,00 nvt
Studentenlid € 150,00 € 88,00 en dan korting na rato

 

Inhoud lidmaatschap kinderen / Contributie jeugd 

 

 Leeftijd

 2022

 van 1 juli 2022

Kinderen die alleen bewegingstraining volgen
‘Blauw’

Tot 7 jaar

Géén kosten contributie in het eerste jaar

€ 0,00

Kinderen die vrij willen spelen en/of reguliere training volgen en/of competitie spelen

4, 5 en 6 jaar

€ 52,50

€ 36,00 en dan korting na rato

Kinderen die vrij willen spelen en/of reguliere training volgen en/of rode competitie spelen

7 t/m 11 jaar

€ 66,00

€ 46,00 en dan korting na rato

Jeugd

12 t/m 17 jaar

€ 90,00

€ 58,00 en dan korting na rato

Gezinslidmaatschap
Het gezinslidmaatschap is het maximum bedrag dat het gezin moet betalen. Voorwaarde is dat alle gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Wilt u andere gezinsleden aanmelden, dan verzoeken wij u voor elke persoon een inschrijfformulier in te vullen.
Uitzondering hierop is een gezin met uitwonende, studerende kinderen tot en met 26 jaar. Ook zij kunnen een gezinslidmaatschap afsluiten. Voorwaarde is dat jaarlijks een scan/foto van de collegekaart naar de ledenadministratie gemaild wordt inclusief het adres.
Aan de hand van dit adres kan bepaald worden of de student meer dan 50 km van de club afwoont, waardoor deze vrijgesteld is van bardienst. Zodra de studie afgerond is en geen collegekaart meer overlegd kan worden, vervalt het gezinslidmaatschap.

Studenten
Studenten aan een dagopleiding tot en met de leeftijd van 26 jaar komen in aanmerking voor een korting. Zij dienen daartoe jaarlijks een scan/foto van hun collegekaart naar de ledenadministratie te mailen.

Lid worden later in het jaar
Tennissers/padellers die lid willen worden krijgen korting naar rato vanaf 1 juli. Dit is dan een gewoon jaarlidmaatschap tot wederopzegging, dus het stopt niet vanzelf.

Winterlidmaatschap
Een winterlidmaatschap loopt van 15 oktober tot 15 maart en kost in 2023-2024 82,50 euro. Winterleden hoeven geen bardienst te doen en kunnen net zoveel spelen als jaarleden.

Inschrijfgeld
Er wordt geen inschrijfgeld berekend.

Bankrekeningnummer van Ready Maastricht
Alle betalingen gaan via automatische incasso, behalve indien iemand een buitenlandse bankrekening heeft. Deze moet dan zelf de contributie overmaken op bankrekeningnummer: NL71 RABO 0119 8031 86 met BIC-code RABONL2U.

Opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 december
Wilt u het lidmaatschap opzeggen, doe dit svp schriftelijk, per mail aan: de ledenadministratie en vóór 1 december van het lopende jaar, zodat wij u tijdig kunnen afmelden bij de KNLTB. Tevens moet dan de toegangspas uiterlijk 1 januari ingeleverd zijn in de brievenbus aan de poort. Indien dit niet gebeurt wordt 25 euro berekend.

Aanmelden
Je kunt je hier online aanmelden.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen neem dan contact op met de ledenadministratie.