Contributie

De contributie wordt jaarlijks met de dan gelden prijsindex verhoogd, tenzij anders besloten wordt in de ALV.
Voor de bepaling van de hoogte van de contributie geldt de leeftijd op 1 januari van dat jaar. De volgende contributies gelden bij automatische incasso in 2020.

 

Contributie senioren 2020 Vanaf 1 januari Vanaf 1 juli   
Seniorlid (21 jaar en ouder) € 173,00 € 101,00  
Seniorlid (18 t/m 20 jaar) € 131,50 €  80,00  
Gezinslidmaatschap € 440,00 n.v.t.  
Studentenlid € 131,50 € 80,00  

 

Inhoud lidmaatschap kinderen / Contributie jeugd 2019

 

 Leeftijd

 Prijs heel jaar

 Prijs 2e half jaar

Kinderen die alleen bewegingstraining volgen
‘Blauw’

Tot 7 jaar

Géén kosten contributie in het eerste jaar

Géén kosten contributie in het eerste jaar

Kinderen die vrij willen spelen en/of reguliere training volgen en/of competitie spelen

4, 5 en 6 jaar

€ 47,50

€  32,50

Kinderen die vrij willen spelen en/of reguliere training volgen en/of rode competitie spelen

7 t/m 11 jaar

€ 60,00

€ 43,00

Jeugd

12 t/m 17 jaar

€ 82,00

€ 54,00

Gezinslidmaatschap
Het gezinslidmaatschap is het maximum bedrag dat het gezin moet betalen. Voorwaarde is dat alle gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Wilt u andere gezinsleden aanmelden, dan verzoeken wij u voor elke persoon een inschrijfformulier in te vullen.
Uitzondering hierop is een gezin met uitwonende, studerende kinderen tot en met 26 jaar. Ook zij kunnen een gezinslidmaatschap afsluiten. Voorwaarde is dat jaarlijks een scan/foto van de collegekaart naar de ledenadministratie gemaild wordt inclusief het adres.
Aan de hand van dit adres kan bepaald worden of de student meer dan 50 km van de club afwoont, waardoor deze vrijgesteld is van bardienst. Zodra de studie afgerond is en geen collegekaart meer overlegd kan worden, vervalt het gezinslidmaatschap.

Studenten
Studenten aan een dagopleiding tot en met de leeftijd van 26 jaar komen in aanmerking voor een korting. Zij dienen daartoe jaarlijks een scan/foto van hun collegekaart naar de ledenadministratie te mailen.

Lid worden vanaf 1 oktober
Tennissers die lid willen worden vanaf 1 oktober van het lopend jaar en zich verplichten om het hele daarop volgende jaar lid te worden tegen de dan geldende contributie, mogen de laatste drie maanden van het jaar gratis tennissen. In de ALV van november wordt de contributie bepaald voor het daaropvolgende jaar.  

Inschrijfgeld
Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

Bankrekeningnummer van M.L.T.C. Ready
Het bankrekeningnummer bij de Rabobank is NL71 RABO 0119 8031 86. Voor betalingen in het buitenland is de BIC-code RABONL2U.

Opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 december
Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan moet u dit schriftelijk doen aan de ledenadministratie en vóór 1 december van het lopende jaar, zodat wij u tijdig kunnen afmelden bij de KNLTB.

Aanmelden
Je kunt je hier online aanmelden.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen neem dan contact op met Ankie Jacobs of bel haar op telefoonnummer 06 129 78 509.