Introductie door leden

Hier vind je het intoductiereglement voor zowel Tennis als Padel.

In 2019 zijn de padelbanen aangelegd en is afgesproken dat we een paar maanden 'uitproberen' wat het doet. Onze leden hebben enthousiast vriend en vijand uitgenodigd om een (of meerdere keren) gratis te komen padellen en/of tennissen. Vanaf 2020 is het introductiereglement dat op onze website staat weer van kracht en we verzoeken alle leden om zich hieraan te houden. Uiteraard hopen we dat de gasten die uitgenodigd zijn lid willen worden als het oefenpotje bevallen is. Dus blijf dat vooral stimuleren!

Wanneer is introduceren mogelijk?
Tijdens de openingsuren van het tennispark tot maximaal 19.00 uur, dus niet op prime-time.

Wie kan introduceren?
Alleen wanneer je lid bent van Ready Maastricht of de MSTV Stennis kun je iemand introduceren. De voorwaarde daarvoor is dat je beschikt over een geldige toegangspas van Ready of Stennis.

Hoe reserveer je met een introducé?
In de ClubApp vul je in het zoekvenster 'Ready' in ('Stennis' als je Stennis lid bent en wil introduceren) en dan kies je een van de mogelijke introducées. Mocht het niet lukken neem je een andere, er zijn er genoeg. Een geldige speelpas moet ten allen tijde getoond kunnen worden door het introducerende lid bij controle op het park.

Kosten voor introductie
€  5,00 per persoon per keer spelen voor zowel junioren als senioren. 
NB Jeugdleden die in gezinsverband willen tennissen betalen maximaal € 15,00 per keer (bijvoorbeeld een jeugdlid dat met beide (groot)ouders (niet-leden) wil tennissen).

Hoe betaal ik voor de introducé?
Dit kan door 5 euro in een envelop te doen in de daarvoor bestemde brievenbus in de hal van het clubhuis en de volgende gegevens erop te zetten:

  • naam introducerend lid met parkkaartnummer;
  • datum en tijdstip van introductie;
  • aantal geïntroduceerde personen;
  • betaald bedrag.

Of indien je geen cash voorhanden hebt, kan het ook achteraf. Het systeem registreert namelijk wie geïntroduceerd heeft. Dit wordt regelmatig gecontroleerd met de binnengekomen enveloppen. Indien nog niet betaald is, wordt een tikkie gestuurd naar het introducerend lid. 

Controle introductieregeling
Bij niet naleving van het reglement volgen sancties; bij de 1e keer van overtreding zal € 20,00 extra in rekening worden gebracht. De 2e keer is het introducerende lid gedurende 1 maand niet speelgerechtigd.