Hoofdtrainer Susan Eggen

Tennisschool Set & Match met hoofdtrainer Susan Eggen en alle info over lessen bij Ready Maastricht is te vinden op deze website.

Bij Ready Maastricht schommelt het aantal jeugdleden rond de 100 die bijna allemaal ingepland moeten worden voor trainingen. Uitgangspunt is dat alle kinderen moeten kunnen lessen en dat er, uiteraard, gekeken wordt naar het niveau van de kinderen. Daarnaast hebben een aantal kinderen nog andere bezigheden en willen sommige ouders kinderen uit financieel oogpunt laten trainen in een grotere groep. Al met al voor trainers een hele puzzel!

Voor Susan betekent dit veel werk (drie weken lang ongeveer dag en nacht puzzelen) vooraf aan een nieuwe trainingsserie. In samenspraak met de trainers is zij degene die uiteindelijk bepaalt welke indeling er gemaakt wordt. Incidenteel leidt dit tot een indeling die niet optimaal is maar wel de beste is van eventuele alternatieven waarbij het uitgangspunt altijd is dat alle kinderen kunnen lessen.

Het bestuur van Ready Maastricht en de Jeugdcommissie vraagt dan ook al bij voorbaat begrip, respect en waardering voor deze moeilijke taak van Susan, onze hoofdtrainer.

Uiteindelijk als de lessen begonnen zijn, is altijd iedereen weer tevreden, want de lessen van Susan en haar trainers zijn ontzettend leuk en leerzaam voor onze kids!