Najaarscompetitie

De voorjaarscompetitie is net zoals in 2020 verschoven naar het najaar en heet nu KNLTB competitie 2021.

Lees meer

Nieuwe activiteit op vrijdagochtend

Bij voldoende animo start op vrijdagochtend een groepje om 9.00 uur met koffie. Aansluitend wordt samen getennist. Aanmelden via susaneggen@setenmatch.nl

Aanbieding vanaf 1 oktober gratis tennissen

Elk jaar vanaf 1 oktober hebben we de aanbieding dat als je dan lid wordt, je je verplicht tot een lidmaatschap voor het daarop volgende jaar, tegen de dan geldende (geïndexeerde) prij en speel je vanaf 1 oktober de rest van het jaar gratis. 

Lees meer