Vraag & Antwoord

Vraag en antwoord

Omdat er enorm veel gaat veranderen rondom de bar, kunnen we ons voorstellen dat je heel veel vragen hebt. Op deze pagina willen we de meest gestelde vragen stellen en meteen beantwoorden. En heb je nog een vraag die er niet bij staat? Log dan in en stel jouw vraag als reactie op deze pagina!

Waarom moet ik bardienst gaan draaien?
Omdat wij als vereniging - of beter: als leden zelf controle willen hebben over de prijzen, het assortiment, de sfeer en de invulling van de bar. Maar ook natuurlijk omdat het heel moeilijk is om een uitbater van een sportkantine te vinden en te behouden.

Maar waar zijn Lood & Aida dan gebleven?
Lood en Aida hebben in september 2015 besloten om hun pachtcontract van onze bar niet te verlengen. Pogingen om ze alsnog over te halen bleken helaas vruchteloos, waardoor we vanaf november 2015 een andere oplossing moesten verzinnen voor de bar.

Hoeveel bardiensten moet ik gaan draaien?
We hebben berekend dat met 8 uur per jaar we alle diensten die we tijdens reguliere openingstijden hebben, kunnen invullen.

Hoe gaat dat indelen van bardiensten dan in zijn werk?
De website moet er nog wel even voor worden ingericht, maar dan kan je zelf kiezen op welk moment jij bardienst wil draaien. Als jij je keuze hebt gemaakt, wordt je een week én een dag voor aanvang van je bardienst per mail aan je bardienst herinnerd.

Maar ik ben nog geen 18 jaar oud!
Dan hoef je geen bardienst te draaien. Pas als je 18 bent mag je wettelijk alcohol schenken, dus dan kan je ook pas bardienst draaien.

En moet ik dan tot in de oneindigheid bardienst draaien?
Nee. Leden ouder dan 75 jaar zijn vrijgesteld van bardienst. Maar je mag uiteraard wel, als je toch wilt!

Maar ik woon in Utrecht! Moet ik dan helemaal terugkomen om bardienst te draaien?
Nee. Leden die op verder dan 50 km van Ready vandaan wonen zijn ook vrijgesteld van bardienst. Maar je mag uiteraard wel, als je toch wilt!

Gaan we de bar nu dan gewoon "bar" noemen?
Alsjeblieft niet zeg! Een beetje originaliteit mag best. We willen graag van jullie horen hoe we de nieuwe bar moeten noemen, via een prijsvraag!

En tijdens de competitie dan?
Daar moeten we nog een goede invulling voor vinden. Insteek zal wel zijn dat competitieteams zelf zorgen voor bemensing van de bar.

En Stennis dan? Draaien zij ook bardienst?
Jazeker! Stennis zal op hun vaste woensdagavond de bar bemannen. Ook zullen ze tijdens hun competitiedagen, hun clubkampioenschappen en het Stennis Open voor invulling van de bardienst zorgen.

Wat als ik nou geen bardienst WIL of KAN draaien?
Het is onze wens en bedoeling dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de bardienst. Maar natuurlijk is het mogelijk dat je op voorhand al zegt dat je geen bardiensten wilt of kunt draaien. Dat is je eigen keuze en die respecteren we ook. Als je écht niet wil of kan, dan kan je door betaling van € 35,- je bardiensten afkopen. Ook kun je natuurlijk altijd je eigen bardienst door iemand anders laten doen.

Maar is het afkoopbedrag dan geen vorm van contributieverhoging?
Nee, zeker niet. In de ALV van november 2015 is afgesproken dat we de contributie bewust niet verhogen maar dat we wel gaan werken met een afkoopregeling voor diegenen die geen bardiensten willen draaien. Dat geld is bedoeld om daarvan anderen in te huren die jouw uren voor zijn of haar rekening gaan nemen.

Waar gaat het geld naar toe dat de bar opbrengst? 
Dat vloeit allemaal terug in de clubkas en van daaruit weer naar het onderhoud of het verbeteren van het park en het clubhuis. Vooralsnog kunnen we echter nog niet goed inschatten hoeveel dit gaat zijn. Daarom zijn dit jaar bijvoorbeeld de contributies niet gestegen, maar ook niet gedaald. We willen 2016 als leerjaar gebruiken om grote wijzigingen aan de financiële huishouding pas in 2017 door te voeren.

Hoe moet ik nu straks betalen?
Vanaf dit seizoen hebben we ervoor gekozen om niet langer met contant geld te gaan werken. Geld in een clubhuis betekent altijd een risico en het is niet prettig als je aan het einde van de bardienst met geld over straat zouden moeten gaan om het over te dragen aan de volgende. Dat past ook niet meer in deze tijd waarin iedereen een pinpas heeft.  We hebben een gebruiksvriendelijk kassasysteem gekocht waarmee het mogelijk is om én met de pinpas én met de KNLTB pas te betalen. 

Maar ik ben al vrijwilliger bij Ready? Moet ik dan nog meer tijd in de club steken?
Het eerlijke antwoord is gewoon: ja. We kunnen en willen geen onderscheid maken tussen de ene vrijwilliger en de andere. Dat is ook het hele principe van vrijwilligerswerk: je doet het uit vrije wil. De bardienst is echter een verplichting voor alle leden, zonder aanziens des persoons. De enige die is vrijgesteld van bardienst is de Overall Barcoördinator. Zie daarvoor de volgende vraag.

Wie gaat dit allemaal in goede banen leiden?
De Barcoördinator zal zorgen voor de inkoop en de voorraad, en een ploeg van hopelijk zo'n 10 tot 15 Weekcoördinatoren zal zorgen voor de invulling van bardienstrooster en het openen en sluiten van het clubhuis en de keuken.

En wie heeft dit allemaal dan bedacht?
Al eerder (in 2012) heeft een commissie van Ready zijn gedachtes laten gaan voor wat te doen indien een uitbater niet gevonden zou worden. Deze plannen zijn eind 2015 door de Barcommissie weer uit de kast getrokken en nieuw leven ingeblazen. Bovendien zijn er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd om zoveel mogelijk nieuwe ideeën van leden te inventariseren en in deze plannen te verwerken. Tijdens de ALV van november 2015 is de basis van deze plannen voorgelegd aan de leden om goedkeuring te vragen voor de richting van de oplossing. Deze goedkeuring is unaniem gegeven door de aanwezige leden.

Ik heb nog een vraag die ik niet in de lijst terugvind. Kan ik die alsnog stellen?
Maar natuurlijk! We willen zoveel mogelijk vragen wegnemen. Log in en stel jouw vraag als reactie hieronder!